background

Firewall - en nødvendighed?

Hvorfor sikre virksomheden med en firewall løsning

Undersøgelser viser at mange virksomheder slet ikke er sikret i tilstrækkelig grad mod utilsigtede og uønskede hændelser i virksomhedens IT infrastruktur.

Netværkstrusler kan komme alle steder fra, uanset tidspunkt i døgnet eller dag, og modspillere kompromiterer netværk, maskiner og data, oftest lang tid før der opdages at der er sket et brud. Hændelserne sker dagligt verden rundt, og udfaldet er alt lige fra foruroligende til katastrofalt.

Her er ikke bare tale om mulighed for at miste kontrollen, tab af data eller påvirkning af virksomhedens renommé. Her er også tale om at forholde sig til en ny tidsalder, hvor alt er forbundet og hvor de værktøjer vi anvender til at sikre vores virksomheds drift, vores værdier, hjernekapital og i sidste ende også arbejdspladser.

Beskyttelse af data

Modspillerne kan være interesseret i virksomhedsdata, sikre sig adgang til forskningsdata, innovation, produkthemmeligheder osv., men som vi ser i øjeblikket,  i særdeles muligheden for at trænge ind i et netværk, tage virksomhedens data som gidsel ved at kryptere de data der kan tiltvinges adgang til, og dernæst afpresse virksomheden til at udbetale en løsesum for dekryptering og frigivelse. En industri som er blevet skræmmende stor og eksekveres højst professionelt.

Flerstrenget strategi

Vi hjælper virksomheder med at få lukket af ved porten. Dvs. at få lavet en strategi for at lukke udvedkommende ude af netværket, både fra internettet, men også give klarhed over nuværende trusler fra interne forhold; Wi-Fi, gæstenet, beskyttelse mod adgang fra kablede stik i områder hvor der kan være offentlig adgang osv., og samtidig undervise medarbejdere i god "dataadfærd".

Lyder det interessant?

Vi tilbyder din virksomhed et uforpligtende møde, hvor vi vil hjælpe med at identificere indsatsområder der kan afhjælpes til at sikre virksomhedens drift. Kontakt os i dag og lad os se hvor der bærer hen.

Watchguard Firewalls til forskellige behov